Kamerabevakning

Manatorsk kamerabevakar butiken i syfte att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget och dess anställda samt att öka säkerheten för personal och kunder. Kamerabevakning är absolut nödvändig för att uppnå syftet och utgör ett berättigat intresse för Manatorsk.

Manatorsk utövar kamerabevakning med stöd av kamerabevakningslagen med de begränsningar som följer av dataskyddsförordningen. Manatorsk  har beaktat den registrerades intresse av skydd för sina personuppgifter och Manatorsks intresse av att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget och dess anställda samt att öka säkerheten för personal och kunder.

Vid en intresseavvägning har Manatorsk  efter en helhetsbedömning kommit fram till att Manatorsk s intresse väger tyngre än den registrerades. Det inspelade materialet kan komma att lämnas ut till polis och försäkringsbolag. Manatorsk kommer inte att överföra uppgifter till tredje land och Manatorsk kommer inte heller att använda uppgifterna för automatiserat beslutsfattande.

Som registrerad har du rättigheter. Vilka dessa är framgår av tydlig information hos Datainspektionen.

Om du som registrerad anser att Manatorsk bryter mot gällande regelverk, ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka mail eller skicka ett brev till:

Manatorsk
Gustaf Adolfs Gata 1
54149 Skövde, Sverige

Du kan också kan du klaga hos Datainspektionen